Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

-A +A

"Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje"


Zaključna konferenca »Prispevamo k širjenju medkulturnosti in uspešnemu vključevanju otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje«

  

Kaj so aktualni izzivi priseljevanja v svetu, EU in v Sloveniji?

Imamo dovolj razumevanja, prave naravnanosti, znanj in izkušenj, da lahko prispevamo k širjenju medkulturnosti?

Kakšna je vloga vodstev šol pri vzpodbujanju medkulturnosti v šolskih okoljih?

Kakšen je uspešen model vključevanja otrok priseljencev v slovenski šolski sistem?

Kakšne dejavnosti lahko ponudi šola otrokom priseljencem in njihovim staršem?

 

Na konferenci smo poskušali odgovoriti na ta in druga sorodna vprašanja, s katerimi se v zvezi z vključevanjem otrok priseljencev in njihovih družin srečujete zaposleni v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, drugih vzgojno-izobraževalnih ustanovah, javnih zavodih, državnih inštitucijah, nevladnih organizacijah in lokalnih skupnostih.

Konferenca je bila sklepni dogodek obširnega projekt »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja«, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. Projekt poteka od šolskega leta 2013/2014  v mreži 65 osnovnih in srednjih šol v Sloveniji. Na konferenci smo predstavili, katere korake na poti krepitve vrednot medkulturnosti smo naredili in osvetlili aktualne izzive za zagotavljanje celostne podpore za uspešno vključevanje otrok priseljencev in njihovih družin.

 

Program

Povzetki plenarnih predstavitev

 

Gradivo

Aleksander Zadel-Otrok v primežu odraščanja in globalizacije

Lucija Čok – Jaz in drugi

Lucija Čok – Jaz in drugi

Marijanca Ajša Vižintin – Slovenija kot dežela izseljevanja in priseljevanja

Mateja Štirn-Predstavitev projekta Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja

Majda Zaveršnik Puc – Projekt Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja

Ivana Čančar-Medkulturna pedagogika v slovenskih šolah- razvoj in stanje

Rebec Marinkovic-Model UVOP

Sonja Rutar – Povezanost vrednot in različnih kazalcev kakovosti

Barbara Baloh-Učenje jezika z igro

Mojca Hafner in Iztok Drožina – Dijaki priseljenci v novem okolju

Anton Baloh – Iztočnice za pogovor med ravnatelji

Mojca Jelen Madruša – Priročnik za izvajanje programa UVOP

 

Projekt Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja

Model vključevanja otrok priseljencev

Dobro je vedeti

 

Posnetki plenarnih prispevkov

 

Fotogalerija

mediaspeed4182

 

mediaspeed4200

 

mediaspeed4310

 

mediaspeed4799

 

mediaspeed0376

 

mediaspeed0598

 

mediaspeed0717

 

mediaspeed0748

 

mediaspeed0769

 

mediaspeed0778

 

mediaspeed0869