Zaključna konferenca

»Prispevamo k širjenju medkulturnosti in uspešnemu vključevanju otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje«

 

14. in 15. maj 2015, Grand Hotel Bernardin, Portorož

 

Program

 

Četrtek, 14. 5. 2015

 

8.309.00

Sprejem udeležencev

 

9.00–9.30

Otvoritev konference in pozdravni nagovori

Anton Baloh, ravnatelj Osnovne šole Koper

Peter Bossman, župan Mestne občine Piran

 

9.30–10.00

Otrok v primežu odraščanja in globalizacije

dr. Aleksander Zadel, Inštitut C.A.R.

 

10.00–10.30

Jaz in drugi. Jezikovni in kulturni stiki kot okolje uspešnega odraščanja

dr. Lucija Čok

 

 

10.30–11.00

Odmor in druženje

 

 

11.00–11.25

Slovenija kot dežela izseljevanja in priseljevanja

dr. Marijanca Ajša Vižintin, samostojna raziskovalka

 

11.25–11.45

Vključevanja otrok priseljencev in njihovih družin v Sloveniji - vidik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

mag. Darinka Cankar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

11.45–12.30

Projekt “Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja”

mag. Mateja Štirn, ISA institut

mag. Majda Zaveršnik Puc, Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

 

Medkulturna pedagogika v slovenskih šolah: razvoj in stanje

Ivana Čančar, samostojna raziskovalka  

 

Učenci priseljenci v programu uvajalnice in nadaljevalnice

Mojca Rebec Marinković, Osnovna šola Antona Ukmarja Koper

 

 

12.30–14.00

Kosilo in druženje

 

 

14.00–14.30

Povezanost vrednot in različnih kazalcev kakovosti v vzgoji    

dr. Sonja Rutar, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper

 

 

14.30–16.00

Vključevanje otrok priseljencev na ravni šole in lokalne skupnosti - pogovor z učiteljicami - izvajalkami programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev«

Povezuje: Mojca Jelen Madruša, Osnovna šola Koper

 

 

16.00–16.15

Odmor

 

 

16.15–17.45

Delavnice:

 

Učenje jezika z igro

dr. Barbara Baloh, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper

 

Moji in tvoji predsodki oziroma »Jaz nimam predsodkov«

dr. Marijanca Ajša Vižintin, samostojna raziskovalka

 

Slovenščina za začetnike v učbeniških besedilih

Barbara Upale, Osnovna šola Matije Čopa Kranj

 

Prostovoljstvo kot pomoč pri vključevanju otrok priseljencev

Alja Nevenka Gladek, Slovenska filantropija

 

Dijaki priseljenci v novem okolju

Iztok Drožina, Srednja tehniška šola Koper in Mojca Hafner, Srednja ekonomska šola Ljubljana

 

 

 

Petek, 15. 5. 2015

 

9.00–10.30

Jutranji klub: »Ko sem priseljenec«

Gostje: Erica Johnson Debeljak, Martina Bofulin, Tađedin Saliji, Svetlin Markov in Tone Hočevar

Vodi: Zvezdan Martič

 

 

10.30–11.00                                                                                            

Odmor in druženje

 

 

11.00–12.30                                                                          

Vloga vodstev šol pri vzpodbujanju medkulturnosti; možnosti za sistemsko ureditev vključevanja otrok priseljencev - pogovor med ravnatelji osnovnih šol

Povezujeta: Gabrijela Dolinšek, Osnovna šola Antona Ukmarja Koper in Anton Baloh, Osnovna šola Koper

 

Vzporedno poteka delavnica:                                                                 

Didaktične igre za poučevanje SLO J2

Mojca Rebec Marinkovič, Osnovna šola Antona Ukmarja Koper

Vildana Suljić, Osnovna šole Livada

 

 

12.30–12.45

Kratek odmor

 

 

12.45–13.15

Interaktivni prvi koraki v slovenščino

Barbara Upale, Osnovna šola Matije Čopa Kranj

 

Priročnik za izvajanje programa Uspešnejše vključevanje otrok priseljencev v vzgojo in izobraževanje

Mojca Jelen Madruša, Osnovna šola Koper

 

13.15–13.45

»Medkulturnost nas bogati. Širimo medkulturnost v družini, šoli in družbi«

Slavnostna razglasitev nagrajencev natečaja kreativnega izražanja

 

13.45–14.00

Sklepne misli in zaključek

 

Program bosta povezovala v četrtek, 14. 5. Janez Škof in v petek, 15. 5. mag. Helena Mazi Golob.