Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

-A +A

"Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje"


Profesionalno usposabljanje multiplikatorjev za izvajanje programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev«

Udeleženci prvega modula profesionalnega usposabljanja multiplikatorjev za izvajanje programa UVOP, Koper, november 2013.

Udeleženci prvega modula profesionalnega usposabljanja multiplikatorjev za izvajanje programa UVOP, Koper, november 2013.

Program usposabljanja bo potekal procesno v obdobju od novembra 2013 do marca 2015. Izvedli ga bomo v štirih modulih (8 dni x 8 ur = 64 ur) in treh strokovnih srečanjih (3 dni x 4 ure = 12 ur):

  1. modul: »Priprava šolskega okolja za sprejem in vključitev otrok priseljencev«
  2. modul: »Materni jezik in pot učenja slovenščine«
  3. modul: »Medkulturni dialog in sprejemanje različnosti za uspešno vključevanje v življenje«
  4. modul: »Učimo se drug od drugega – skupaj nam uspeva«