Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

-A +A

"Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje"


Koristne informacije in povezave

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole

Zavod RS za šolstvo, maj 2012

Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole

 

Strategija vključevanja otrok, učencev in dijakov migrantov v sistem vzgoje in izobraževanja v republiki sloveniji

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, maj 2007

Strategija vključevanje migrantov

 

Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule

Uvajanje rešitev s področja vključevanja migrantov v izvedbene kurikule

 

Učni načrt za slovenščino za dijake tujce

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Učni načrt za slovenščino za dijake tujce

 

Slika jezika

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Predstavitev SLIKE JEZIKA

 

Priročnik k učnemu gradivu Na poti k učenju slovenščine

Nevija Muženič-Priročnik h gradivu Na poti k učenju slovenščine

 

Seznam knjig za otroke, ki jim slovenščina ni materni jezik

Društvo Bralna značka Slovenije – ZPMS

mag. Tilka Jamnik – Seznam knjig za otroke, ki jim slovenščina ni materni jezik

 

Koristne informacije za življenje in delo v Sloveniji

hyperlink www.infotujci.si

 

Publikacije in gradiva za poučevanje

hyperlink www.medkulturni-odnosi.si

 

Publikacije in gradiva

hyperlink www.eduka-itaslo.eu/elenco.php?p=analize&lang=slo

 

Slovenska filantropija

hyperlink http://www.filantropija.org/programi/migracije/

 

Brezplačno učenje jezikov na spletu

hyperlinkhttp://www.goethe-verlag.com/book2/index.htm

 

 Jezikovna igra zavoda Trojina

hyperlinkhttp://www.igra-besed.si