Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

-A +A

"Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje"


Natečaj “Medkulturnost nas bogati”

Natečaj kreativnega izražanja »Medkulturnost nas bogati« je del projekta »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja«. Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007‒2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.Natečaj kreativnega izražanja »Medkulturnost nas bogati«

Natečaj kreativnega izražanja »Medkulturnost nas bogati« je del projekta »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja«. Projekt delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007‒2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

 

Namen natečaja

Namen natečaja »Medkulturnost nas bogati« je krepiti vrednote medkulturnosti, dvigovati nivo zavesti o različnosti kultur, pomenu dobrih medkulturnih odnosov in medkulturnega sobivanja. Prav tako je namen natečaja spodbuditi otroke in mlade, da izrazijo svoja videnja, pozitivna mnenja in opažanja o tem, kako lahko širijo vrednote medkulturnosti in prispevajo k dobrim medkulturnim odnosom in sobivanju v njihovih šolah, družinah, v kraju, lokalni skupnosti, kjer živijo ali širše v Sloveniji.

 

Kdo lahko sodeluje na natečaju?

Na natečaju lahko sodelujejo učenci osnovnih šol od 6. do 9. razreda in dijaki srednjih šol v Sloveniji.

 

Dela, s katerimi lahko sodelujete na natečaju

Na natečaju lahko sodelujete z delom na temo: »Medkulturnost nas bogati. Širimo medkulturnost v družini, šoli in družbi«

Dela so lahko:

–        stripovska zgodba, narisana v poljubni tehniki, v obsegu do 5 strani, na vsaki strani od 2 do 8 sličic/format A3.

–        fotografija ali kolaž fotografij, oddano v digitalni obliki, v jpg formatu. Fotografije ne smejo biti digitalno manipulirane.

–        Kratek video, katerega priporočljiva dolžina je 5 min, sestavljen naj bo iz vizualnih materialov, posnetih s katero koli napravo za snemanje, dovoljeno je dodati audiomaterial, vendar z avtorskimi pravicami. Zaželjeni format videa je lahko eden izmed naslednjih: AVI, QuickTime (mov), MPEG,  Flash.

 

Vsaka na natečaju sodelujoča šola lahko prijavi največ 3 dela.

 

Prijava

Natečaj traja od 15. januarja do 31. marca 2015. Svoje izdelke sodelujoči pošljejo s priporočeno pošto na naslov: ISA institut, Prešernova cesta 5, 1000 Ljubljana, s pripisom na ovojnici:  »Medkulturnost nas bogati«. Dela morajo biti oddana najkasneje do 24.00 ure, dne 31. marca 2015.

Vse vsebine, ki bodo v predpisanem roku prispele na navedeni naslov, se uvrstijo v izbor za nagrado, razen tiste, ki ne bodo imele vseh prilog in tiste, ki bodo s strani komisije ocenjene kot neprimerne zaradi morebitne neprimerne vsebine do pripadnikov drugih narodnostnih in etničnih skupin ali pa bodo spodbujale k  diskriminatornosti, rasizmu, sovražnosti ali nezakonitim dejanjem.

 

Izpolnjene priloge so pri prijavi obvezne:

– podatki o pošiljatelju

– dovoljenje staršev oziroma skrbnikov

– avtorska izjava

 

Postopek ocenjevanja, izbora del in nagrade

Prispevke bo v času od 7. do 21. aprila 2015 vrednotila in ocenila komisija, ki jo je imenoval organizator natečaja in je sestavljena iz strokovnjakov s področja književnosti, fotografije, režije, likovne umetnosti in medijev ter predsednice slovenskega mednarodnega združenja žensk Sila.

 

Kriteriji ocenjevanja so: vsebina, sporočilnost, izvirnost, izvedba, kvaliteta.

 

Izid izbora je dokončen, pritožbe niso mogoče.

Administrator natečaja bo pripravil zapisnik o poteku natečaja, ki bo objavljen na spletni strani http://uvop.medkulturnost.si/natecaj-medkulturnost-nas-bogati/ ob zaključku dela komisije.

 

Še pred objavo na spletni strani bodo dobitniki prve nagrade o tem obveščeni po elektronski pošti. Njihova dela bodo na dan objave zapisnika in s tem tudi rezultatov natečaja (najkasneje do 28. aprila 2015) javno objavljena na spletni strani http://uvop.medkulturnost.si/.

 

Nagrade

Za vsako kategorijo (strip, fotografija, kratek video) bo podeljena glavna nagrada. Nagrade za drugo in tretje mesto bodo simbolične.

Razstava nagrajenih del bo na ogled v okviru zaključne konference projekta »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja«, na spletnih straneh projekta in v šolah ter lahko tudi v lokalni skupnosti. Natečaj, njegova sporočila in nagrajence bomo predstavili tudi v medijih.

 

Rok za prijavo je podaljšan do 31. 3. 2015.

 

 

Pomembni datumi:

31. 3. 2015 rok za oddajo del,

28. 4. 2015 objava rezultatov na spletni strani http://uvop.medkulturnost.si/natecaj-medkulturnost-nas-bogati/,

15. 5. 2015 slovesna razglasitev nagrajencev,

v letu 2015 predstavitev prispevkov na prireditvah in v medijih.

 

Obvezne priloge

Podatki o pošiljatelju

Izjava o avtorstvu in soglasje za objavo

Soglasje staršev_skrbnikov

 

 

 

 

Izbor nagrajenih del

Komisija je v vsaki kategoriji izbrala zmagovalno delo ter drugo in tretje mesto.

 

Kategorija STRIPOVSKE ZGODBE

 

Prvo mesto:

NOVI SOSEDJE / OŠ Ljubečna

Avtorica: Klavdija Košec

Mentorica: Darja Arh Centrih

Novi sosedje_1

Novi sosedje_2

Novi sosedje_3

 

Obrazložitev:

Iz stripa izhaja osebnostna rast literarnega lika, od egocentrizma k sociocentrizmu, vse do refleksivnosti na koncu.

 

MEDKULTURNOST NAS BOGATI / OŠ Leskovec pri Krškem

Avtorica:  Klara Tekavec

Mentor: Gregor Germ

Medkulturnost nas bogati

 

Obrazložitev:

Strip je kljub odsotnosti besedila izredno sporočilen, izstopa z izvirno vsebino in je univerzalen, torej razumljiv ne glede na narodnost in jezik. Preko preproste, a čiste tehnike risanja, še bolj do izraza pride otroška neposrednost. Zgodba je predstavljena v vsega nekaj risbah, ki vsaka zase nosijo velik sporočilni pomen in se harmonično zlijejo v celoto. S svojo simboliko omogoča lastno interpretacijo in izrazito poudarja dobroto. Dobrota, sočutje in pomoč sočloveku so stvari, ki so dandanes vse prevečkrat pozabljene. Zgodba bralca nezavedno ponese v svet miru in dobrote. Zgodba je brezčasna in ko gre za odnose med narodi, je sejanje takšnih semen zelo pomembno. Poudarja, da si moramo ljudje, kljub različnostim, pomagati in se podpirati, s tem pa na široko odpremo vrata učenju, ki zraste v sodelovanju.

 

Drugo mesto: 

DEKLICA IZ DANSKE  / OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

Avtorica:  Pia Konovšek

Mentor: Tomaž Repanšek

Deklica z Danske-1

Deklica z Danske-2

Deklica z Danske-3

 

Tretje mesto:

SKOZI STRIP V MEDKULTURNO BOGASTVO / OŠ Koper

Avtorica: Ana Andrejašič  

Mentorica: Maja Perinovič

Skozi strip v medkulturno bogastvo_1

Skozi strip v medkulturno bogastvo_2

Skozi strip v medkulturno bogastvo_3

 

 

Kategorija FOTOGRAFIJA ALI KOLAŽ FOTOGRAFIJ

 

Prvo mesto:

IT FEELS GOOD TO BE DIFFERENT / OŠ Bičevje

Avtorica: Ana Kavčič

Mentorji: Bernardka Avsenik, Alenka Fajfar Gnezda, Helena Angelski

It feels good to be different_Ana Kavčič

Obrazložitev:

Fotografija je najbolj ekspresivna in najbolj izraža raznolikost. Je čista, jasna, dobro realizirana tako iz vsebinskega, estetskega in tehničnega vidika in točno to simbolizira: raznolikost in sožitje.

 

Drugo mesto:

PUSTI SVOJO SLED / OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica

Avtorici: Ana Kočevar Baloh, Rebeka Levpušček

Mentorica: Anita Zelić

Pusti svojo sled_Rebeka Levpuscek_Ana Kocevar Baloh - 4c

 

Tretje mesto:

AMOR VINCIT OMNIA / OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica

Avtorica: Tadeja Rebek

Mentorica: Anita Zelić

Amor Vincit Omnia_Tadeja Rebek - 4b

 

 

Kategorija  KRATEK VIDEO

 

Prvo mesto:

 ALGO NOVO (nekaj novega) / OŠ Livada

Avtorji: Alisa Muhović, Ibrahim Džakulić, Amila Kadić, Aldin Mehić, Emira Berbić, Raul Da Silva Olienin Gomez, Tamara Medić

Mentorica: Vildana Suljić 

Algo novo

 

Obrazložitev:

V filmu se čuti, da je tako sama ideja kot tudi njena izpeljava popolnoma samostojno delo učencev, ki pa so navdih črpali iz okolja, ki jih v resnici obdaja in generacije, ki ji tudi sami pripadajo. Tako film pridobi na svoji avtentičnosti in iskrenosti ter je v kolektivnem duhu dosledno izpeljan, vse to pa so, po mnenju komisije, pomembne odlike filma kot umetnosti.

 

Drugo mesto:

NAŠA RAZNOLIKOST BOGATI SVET / OŠ Bičevje

Avtorji: Xinyi Lin, Ela Kurtović, Hana Peterka, Sara Bauer, Ana Bojkovski, Hemo Salihović, Ervin Isaković, Evgenija Petrova, Vsevolod Ivanchuk, Vlatko Ristov, Saddam Abdić, Merima Mržljak, Grega Matjan

Mentorice: Bernardka Avsenik, Alenka Fajfar Gnezda, Tina Svetičič,

Naša raznolikost bogati svet

 

 Tretje mesto:

NOVA SOŠOLKA / OŠ Ljubečna

Avtorji: Kristjan Žoher, Luka Komplet, Andrej Makar, Kristjan Veber, Klavdija Košec, Lina Čater, Lana Kores

Mentorica: Darja Arh Centrih

Nova sošolka

 

Zapisnik o izboru nagrajenih del