Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

-A +A

"Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje"


Konzorcij

 intro_isa

ISA institut

www.Isainstitut.si

Untitled-1

Osnovna šola Koper

www.os-koper.si

 LOGO OŠ Antona Ukmarja PLAVI

Osnovna šola Antona Ukmarja

www.antonukmar.si

logo_sole

Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica

www.osms.si

LOGOTIP OŠ MUTA 1

Osnovna šola Muta

www.osmuta.si

oslivada logo

Osnovna šola Livada

www.oslivada.si

logo_Os_sostanj-obdelan

Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj

www.os-sostanj.si

Znak_OŠ Tabor_I

Osnovna šola Tabor I Maribor

www.os-tabor1.si

sola KRSKO

Osnovna šola Leskovec pri Krškem

www.os-leskovec.si

Znak_OŠ Grm

Osnovna šola Grm

www.osgrm.si

Znak OS Trzin

Osnovna šola Trzin

www.os-trzin.si

Znak_OŠ MKLJ

Osnovna šola Martina Krpana

www.os-mk.si

znak

Osnovna šola Matije Čopa Kranj

www.osmatijecopa.si

ossezana-logo_n2

Osnovna šola Srečka Kosovela Sežana

www.ossk.sezana.net

 

Sodelujoče šole v projektu

 1. OŠ Karla Destovnika – Kajuha, Ljubljana
 2. SŠ za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana
 3. OŠ Dob
 4. OŠ Domžale
 5. OŠ Frana Albrehta Kamnik
 6. OŠ Jurija Vege
 7. OŠ Rodica
 8. OŠ Škofljica
 9. OŠ Poljane
 10. OŠ Polje
 11. OŠ Bičevje
 12. OŠ Orehek Kranj
 13. OŠ Franceta Prešerna Kranj
 14. OŠ Staneta Žagarja Kranj
 15. OŠ Stražišče
 16. OŠ Jakoba Aljaža
 17. OŠ Kozara
 18. OŠ Frana Erjavca Nova Gorica
 19. OŠ Solkan
 20. OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče
 21. OŠ Šmarje pri Kopru
 22. Scuola elementare Pier Paolo Vergerio il Vecchio / Osnovna šola Pier Paolo Vergerio il Vecchio
 23. OŠ Dušana Bordona Semedela-Koper
 24. Srednja tehniška šola Koper
 25. Gimnazija Koper
 26. Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran – Ginnasio e Istituto nautico e elettronica Pirano
 27. 2. OŠ Slovenska Bistrica
 28. Izobraževalni center Piramida Maribor
 29. OŠ Bojana Ilicha Maribor
 30. OŠ Ludvika Pliberška Maribor
 31. OŠ Leona Štuklja Maribor
 32. OŠ Vuzenica
 33. OŠ Radlje ob Dravi
 34. ŠC Slovenj Gradec
 35. Druga OŠ Slovenj Gradec
 36. OŠ Livada Velenje
 37. OŠ Antona Aškerca Velenje
 38. OŠ Bratov Letonja  Šmartno ob Paki
 39. ŠC Krško – Sevnica, Srednja poklicna in strokovna šola Krško
 40. OŠ XIV. divizije Senovo
 41. Ekonomska in trgovska šola Brežice
 42. OŠ Jurija Dalmatina
 43. OŠ Bršljin
 44. OŠ Drska
 45. OŠ Center
 46. OŠ Dutovlje
 47. OŠ Oskarja Kovačiča Škofije
 48. OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen
 49. OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
 50. OŠ Košana
 51. OŠ Vide Pregarc
 52. OŠ Nove Fužine