Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

-A +A

"Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje"


Gradiva

Priročnik za izvajanje programa UVOP

Prelistaj

 

Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja – Zbornik

Prelistaj

 

Raziskovalno poročilo

Prelistaj

 

Končno poročilo projekta

 

 

Strokovni posvet

mag. Mateja Štirn – Uvodna predstavitev projekta “Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja”

Mojca Jelen Madruša-Vsebinska predstavitev projekta

mag. Mirko Zorman_Z izboljšanjem učinkovitosti učenja do večje enakopravnosti priseljencev

dr. Vesna Mikolic_Mladi v stiku – kako izstopiti iz trikotnika moči in medetnične nestrpnosti

 

Profesionalno usposabljanje multiplikatorjev za izvajanje programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev« – modul 1: »Priprava šolskega okolja in vključitev otrok priseljencev«

Mojca Jelen Madruša – Dokumenti in zakonske podlage

Mojca Jelen Madruša – Didaktično metodične prilagoditve

Marijanca Ajša Vižintin – Razvijanje medkulturne zmožnosti se začne pri učiteljih

Marijanca Ajša Vizintin – Medkulturna šolo soustvarjamo vsi

Patrizia Rupnik – Priprava individualnega programa e-IP in spremljanje napredka učenca priseljenca

Patrizia Rupnik, Mojca Jelen Madruša – Uvajalnica za učence priseljence na OŠ Koper

Vanja K. Kišasondi, Nevija Muženič – Nadaljevalni tečaj za učence priseljence

Mojca Jelen Madruša – Pripravljalnica

dr. Sonja Rutar – Povezanost učne uspešnosti s procesnimi in strukturnimi kazalci

 

Profesionalno usposabljanje multiplikatorjev za izvajanje programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev« – modul 2: »Materni jezik in pot učenja slovenščine«

dr. Dragica Haramija – Otroška in mladinska književnost

dr. Dragica Haramija, dr. Simona Pulko, dr. Melita Zemljak-Jontes – Otroška in mladinska književnost

mag. Barbara Baloh – Spodbujanje otrokovega pripovedovanja v večjezičnem in večkulturnem okolju

dr. Marijanca Ajša Vižintin – Organizacija pouka maternega jezika in kulture otrok priseljencev

dr. Marijanca Ajša Vižintin -Organizacija pouka maternega jezika in kulture…

 

Regijsko usposabljanje v obalno-kraški regiji

Delovno gradivo za izvajanje programa UVOP

 

Profesionalno usposabljanje multiplikatorjev za izvajanje programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev« – modul 3: »Medkulturni dialog in sprejemanje različnosti za uspešno vključevanje v življenje«

mag. Blanka Tacer-Kolegialni coaching

Nevenka Alja Gerl – Za medkulturni dialog

Ivana Čančar-Medkulturnost kot pedagoško didaktično načelo

Ivana Čančar- Delo v večkulturnem razredu – interkulturnost kot pedagoško didaktično načelo

dr. Marijanca Ajša Vižintin – Najpogostejše zmote pri vključevanju otrok priseljencev

dr. Marijanca Ajša Vizintin – Model medkulturne vzgoje in izobraževanja

mag. Sonja Filipič-Vodenje kot orodje za vključevanje učencev priseljencev v novo bivalno okolje

Ksenija Popošek – Medkulturni dialog in sprejemanje različnosti za uspešno vključevanje v življenje

 

Regijsko usposabljanje v spodnje-posavski regiji

Ina Zalokar, Vesna Perić – Predstavitev program UVOP

Mojca Jelen Madruša – Vključevanje učenca priseljenca. Izzivi in priložnosti za vse strokovne delavce in zaposlene

Mojca Jelen Madruša, Ina Zalokar, Vesna Perić – Poučevanje slovenščine kot drugega jezika-primeri iz prakse

Mojca Jelen Madruša, Ina Zalokar – Smernice, zakonske podlage in priprava IP

dr. Marijanca Ajša Vižintin – Zakaj samo toleranca, strpnost ni dovolj

dr. Marijanca Ajša Vižintin – Analiza strpnosti na primeru knjiž. besedila

 

Regijsko usposabljanje v gorenjski regiji

Barbara Upale-Program UVOP kot dolgoročni izziv

Barbara Upale-Slovenščina med tujim in učnim jezikom

Barbara Upale – Vertikalno načrtovanje poučevanja slov, jezika kot J2

Mojca Jelen Madruša – Pripravljalnica, uspešen model vključevanja učencev priseljencev

Mojca Jelen Madruša – Smernice, zakonske podlage, e- IP

dr. Marijanca Ajša Vižintin – Ozaveščanje in preseganje predsodkov

 

Regijsko usposabljanje v podravski regiji

Tamara Himelrajh – Predstavitev programa UVOP in Šole za mame

dr. Dragica Haramija – Kako izbrati kakovostno knjigo

dr. Dragica Haramija, doc. dr. Simona Pulko, doc. dr. Melita Zemljak Jontes – Otroška in mladinska književnost

Mojca Jelen Madruša, Tamara Himelrajh – Socialna in jezikovna vključenost otrok priseljencev

Mojca Jelen Madruša – Zakonske podlage in priprava IP za učenca priseljenca

Obrazec za učenčev IP

dr. Marijanca Ajša Vižintin – Preseganje predsodkov

Senija Smajlagić – Sprejemanje novega jezika in kulture pri mladostnikih

 

Regijsko usposabljanje v savinjski regiji

Barbara Upale, Barbara Turinek-Program UVOP in učenje slovenščine za mame

Barbara Upale -Slovenščina med tujim in učnim jezikom

Mojca Jelen Madruša, Barbara Upale – Socialna in jezikovna vključenost otroka priseljenca

Mojca Jelen Madruša, Barbara Upale – Zakonske podlage in načrtovanje IP za učenca priseljenca

dr. Marijanca Ajša Vižintin – Analiza strpnosti na primeru književnega besedila

dr. Marijanca Ajša Vižintin – Zakaj samo toleranca, stropnost ni dovolj

 

Regijsko usposabljanje v JV Sloveniji

Marjeta Ferkolj-Smolič -Razvijamo multikulturnost kot novo obliko sobivanja

Mojca Jelen Madruša-Dejavnosti vključevanja učencev, dijakov in staršev priseljencev

Mojca Jelen Madruša -Smernice, zakonske podlage in priprava e-IP

Obrazec IP

dr. Marijanca AJša Vižintin – Vključevanje večjezične mladinske književnosti v pouk slovenščine

dr. Marijanca AJša Vižintin-O preseljevanju in predsodkih malo drugače

 

Regijsko usposabljanje v goriški regiji

Tatjana Boscarol – Predstavitev programa UVOP in uvajalnica

Mojca Jelen Madruša – Za dijake priseljence v novem okolju

Barbara Upale – Slovenščina med tujim in učnim jezikom

Mojca Jelen Madruša – Smernice, zakonske podlage in priprava individualnega programa za otroka priseljenca

dr. Marijanca Ajša Vižintin – Gradiva za razvoj medkulturne zmožnosti znotraj pouka

dr. Marijanca Ajša Vižintin – Soočanje s predsodki v slovenskem okolju

 

Regijsko usposabljanje v osrednjeslovenski regiji

Tanja Furman-Medkulturnost kot nova oblika sobivanja

Vildana Suljić-Uvajalnica

Mojca Jelen Madruša-Za dijake priseljence v novem okolju

Barbara Upale – Slovenščina med tujim in učnim jezikom

Mojca Jelen Madruša-Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole

Mojca Jelen Madruša-Od načrtovanja, preverjanja do ocenjevanja znanja

Vildana Suljić-Didaktične igre za poučevanje SLO J2

 

Regijsko usposabljanje na Koroškem

Ksenija Korošec – Medkulturnost kot nova oblika sobivanja

Ksenija Korošec – Didaktična gradiva za delo z otroki priseljenci

Vildana Suljić – Uvajalnica

Mojca Jelen Madruša-Za dijake priseljence v novem okolju

Barbara Upale – Slovenščina med tujim in učnim jezikom

Mojca Jelen Madruša – Smernice za vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole

Obrazec IP

Mojca Jelen Madruša – Od naürtovanja, preverjanja do ocenjevanja znanja

Vildana Suljić – Didaktične igre za poučevanje slovenščine kot J2

 

Regijsko usposabljanje v notranjsko-kraški regiji

Daša Plut-Predstavitev projekta

Vildana Suljić-Uvajalnica

Mojca Jelen Madruša – Za dijake priseljence v novem okolju

Barbara Upale-Slovenščina med tujim in učnim jezikom

Mojca Rebec Marinkovič – Zakonske podlage in IP

Obrazec IP

Vildana Suljić- Didaktične igre

Mojca Jelen Madruša-Od načrtovanja, preverjanja do ocenjevanja znanja

 

Usposabljanje za strokovne delavce srednjih šol

Nataša Štefanac – Predstavitev programa UVOP, Po slovensko brez zadrege, Poučevanje slovenščine kot J2 za odrasle

Mojca Jelen Madruša – Za dijake priseljence v novem okolju

Barbara Upale – Slovenščina med tujim in učnim jezikom

Mojca Hafner, Lina Šinkovec -Dijaki priseljenci na poti k maturi

Marijanca Ajša Vižintin – Moji in tvoji predsodki

Marijanca Ajša Vižintin – Oni so vsi enaki, smo mi vsi enaki

Marijanca Ajša Vižintin – delovni list