Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

-A +A

"Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje"


Professional training for multipliers for the programme’s implementation »The successful integration of immigrant children«

Udeleženci prvega modula profesionalnega usposabljanja multiplikatorjev za izvajanje programa UVOP, Koper, november 2013.

Participants of the 1st module, Koper, november 2013

The training programme will be held in periods from November 2013 to March 2015. It will be performed in four modules:

1. module: »Preparation of the school environment for the acceptance and inclusion of immigrant children«,

2. module: »Mother tongue and learning Slovene«,

3. module: »Intercultural dialogue and acceptance of diversity for successful life integration«,

4. module: »We learn from each other – together we can«.