Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

-A +A

"Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje"


Contact us

 

Mateja Štirn, administrativna 
koordinatorica projekta
M: 041 424 564
E: mateja.stirn@isainstitut.si

ISA institut
Vodnikova cesta 211, 1000 Ljubljana

 

Anton Baloh, strokovni koordinator projekta
M: 051 374 900
E: anton.baloh@siol.net

 

Mojca Jelen Madruša, strokovna koordinatorica projekta
M: 051 604 088
E: mojca.jelen-madrusa@guest.arnes.si

Osnovna šola Koper
Cesta Zore Perello-Godina 1, 6000 Koper
www.os-koper.si