Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

-A +A

"Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje"Name of the operation Interculturalism as a new form of coexistence. Professional staff’s competence improvement for the effective integration of immigrant children in education and training.   Operation No. C3330-13-269000   A brief description of the operation  The implementation of the operation is partly financed from the EU’s European Social Fund and the Ministry of education,...
Osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Cilj projekta je tako zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki priseljenci, ter usposabljanje strokovnih delavcev...
The training programme will be held in periods from November 2013 to March 2015. It will be performed in four modules: 1. module: »Preparation of the school environment for the acceptance and inclusion of immigrant children«, 2. module: »Mother tongue and learning Slovene«, 3. module: »Intercultural dialogue and acceptance of diversity for successful life integration«,...
  ISA institut www.Isainstitut.si Osnovna šola Koper www.os-koper.si   Osnovna šola Antona Ukmarja www.antonukmar.si Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica www.osms.si Osnovna šola Muta www.osmuta.si Osnovna šola Livada www.oslivada.si Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj www.os-sostanj.si Osnovna šola Tabor I Maribor www.os-tabor1.si Osnovna šola Leskovec pri Krškem www.os-leskovec.si Osnovna šola Grm www.osgrm.si Osnovna šola Trzin www.os-trzin.si...
Profesionalno usposabljanje multiplikatorjev za izvajanje programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev« modul: »Priprava šolskega okolja za sprejem in vključitev otrok priseljencev« (Koper, 13. – 15. 11. 2013) modul: »Materni jezik in pot učenja slovenščine« (Ljubljana, 20. – 21. 1. 2014) Vabilo in Program 2. modula usposabljanja modul: »Medkulturni dialog in sprejemanje različnosti za uspešno vključevanje v življenje« (Maribor, 20....
Več


Contact us