Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

-A +A

"Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje"


Dobre prakse

“Šola za mame” v Osnovni šoli Tabor I Maribor

DSC_0281DSC_0286

Šola za mame v OŠ Tabor I Maribor, Tamara Himelrajh

 

Besedilo za razvijanje sporazumevalne zmožnosti, Barbara Upale

Besedilo za razvijanje sporazumevalne zmoßnosti

Učni list

 

Didaktična igra “Zdravje”, Barbara Upale

Navodila

Igralna plošča

 

Jeziki, narodi, države, Marjeta Ferkolj Smolič

Jeziki, narodi, države

Kad si sretan

УЛ_ЛИСИЦА ИН КРОКАР

 

Uvajalnica (20 urni program)Mojca Jelen Madruša

1. dan

2. dan

3. dan

4. dan

5. dan

 

IMG_1038IMG_0036DSC01155IMG_0073

Uvajalnica v Osnovni šoli Koper in intenzivni tečaj jezika in vključevanja v novo okolje v Srednji tehniški šoli Koper, avgust 2014

Uvajalnica na OŠ Koper

Uvajalnica na OŠ KDK Šoštanj

Uvajalnica na OŠ Leskovec pri Krškem

Uvajalnica na OŠ Martina Krpana

Uvajalnica na OŠ Matije Čopa Kranj

Uvajalnica na OŠ Tabor I Maribor

Uvajalnice na OŠ Trzin

Nadaljevalnica na OŠ Antona Ukmarja Koper

Za dijake priseljence v novem okolju

 

 

Prijatelji z vsega sveta, Tatjana Boscarol

Učna priprava

Učni list

 

Spoznajmo živali in njihove glasove, Barbara Turinek

Moja družina, Ina Rožman

Razlikovanje med sičniki in šumniki, Jasmina Martini

Zdravje, počutje, Ksenija Korošec

Družinski člani, Mirjana Srebot

Korenina, Mojca Rebec Marinkovič

Zdravilno jabolko, Nataša Štefanac

Travniške živali – metuljček, Vildana Sulić

Učbeniki, Ksenija Korošec

Sodelovanje z lokalno skupnostjo, Marjeta Ferkolj Smolič

Poučevanje slovenščine – od načrtovanja do evalvacije, Nataša Štefanac

Rušenje stereotipov in predsodkov, Slađana Jović-Mičković

Večkulturnost – delavnica za razredno uro, Barbara Upale

Slovensko-ruski slovar, Tatjana Boscarol

Predstavitev držav: Rusija, Ukrajina, Moldavija, Tatjana Boscarol

 Krepimo družine, Mojca Jelen Madruša