Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

-A +A

"Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje"


Medresorski posvet

 

“Izzivi medkulturnega sobivanja – vključevanje priseljencev

in njihovih družin v Sloveniji”

5. 11. 2014, Atrij ZRC SAZU v Ljubljani

 

Program

8.00–8.30

Sprejem udeležencev posveta

 

8.30–9.00

Otvoritev posveta

Nastop učencev Osnovne šole Martina Krpana

 

Pozdravni nagovori

dr. Marina Lukšič Hacin, predstojnica Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

Anton Baloh, ravnatelj Osnovne šole Koper in strokovni vodja projekta “Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja”

Zoran Janković, župan Mestne občine Ljubljana

dr. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport

 

9.00–9.15

Vloga Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pri vključevanju otrok priseljencev in njihovih družin

mag. Darinka Cankar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

 

9.15–9.45

Plenarna predstavitev: Šola lahko ponudi različne dejavnosti za otroke in starše priseljence

Mojca Jelen Madruša, Osnovna šola Koper

Barbara Upale, Osnovna šola Matije Čopa Kranj

 

Anila Zaimi: Zgodbe iz življenja

 

9.45–10.00

Plenarna predstavitev: Izzivi medkulturnega dialoga v migracijskih kontekstih

dr. Marina Lukšič Hacin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

 

10.00–10.15

Odmor

 

10.15–11.45

Kratke predstavitve: Primeri dobrih praks

Povezuje: Anton Baloh, Osnovna šola Koper

 

Sodelovanje šole, lokalne skupnosti in nevladne organizacije – dobra praksa v Novem mestu

Sonja Simčič, Osnovna šola Grm

Andreja Luštek, Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto

 

Dobre prakse sodelovanja v Mestni občini Ljubljana

mag. Mateja Demšič, Mestna občina Ljubljana, Tanja Hodnik, Mestna občina Ljubljana, mag. Vojko Vavpotič, Javni zavod Mladi zmaji

Goran Popović, Osnovna šola Livada in Barbara Žitnik Ternovec, Osnovna šola Martina Krpana

 

Dobre prakse s področja etničnega podjetništva v nekaterih mestih Evropske unije

prof. dr. Jure Gombač, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

 

11.45–12.30

Odmor in druženje

SKUHNA, svetovna kuhinja po slovensko

 

Nastop učencev Osnovne šole Livada

 

12.30–12.45

Programi vključevanja za priseljence

Sabina Hrovatin in Darja Pokrivač, Ministrstvo za notranje zadeve

 

12.45–13.00

Vključevanje oseb z mednarodno zaščito v Sloveniji

mag. Franci Zlatar, Slovenska filantropija

 

13.00–13.15

Vključevanje priseljencev in njihovih družin – perspektiva sindikata – “Integracija” – kaj je to?

Goran Lukić, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

 

13.15–13.25

Odmor

 

13.25–14.55

Panelna diskusija: Vključevanje priseljencev in njihovih družin v Sloveniji – aktualni izzivi in nove priložnosti

Povezuje: dr. Marina Lukšič Hacin, Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU

 

Sodelujejo:

Iztok Drožina, Srednja tehniška šola Koper

Timotej Pirjevec, Mestna občina Koper

mag. Franci Zlatar, Slovenska filantropija

Sabina Hrovatin, Ministrstvo za notranje zadeve

mag. Darinka Cankar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Marjeta Ferlan Istinič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

14.55–15.00

Sklepne misli in zaključek posveta

 

Program je povezovala mag. Helena Mazi Golob, ravnateljica Osnovne šole Trzin.

 

Posver1Posvet2

 

Gradivo

Mojca Jelen Madruša in Barbara Upale – Šola lahko ponudi različne dejavnosti za otroke in starše priseljence

Vojko Vavpotič_Javni zavod Mladi zmaji

Barbara Žitnik Ternovec-Dobre prakse dela na OŠ Martina Krpana v Ljubljani

Andreja Luštek-Predstavitev programa KULTEGRACIJA

Sabina Hrovatin in Darja Pokrivač – Programi vključevanja priseljencev

Franci Zlatar – Vključevanje oseb z mednarodno zaščito v Sloveniji