Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«.

-A +A

"Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje"Naziv operacije Projekt »Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja. Izboljšanje usposobljenosti strokovnih delavcev za uspešnejše vključevanje učencev in dijakov priseljencev v vzgojo in izobraževanje« Operacija št. C3330-13-269000   Kratek opis operacije Izvedbo operacije delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov...
Osnovni cilj projekta je prispevati k razvijanju vrednot medkulturnosti ter k izboljšanju strokovne usposobljenosti vodstvenih in strokovnih delavcev v VIZ za uspešnejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem. Cilj projekta je tako zagotoviti ustrezno izobraževanje strokovnih delavcev, ki so v stiku z otroki priseljenci, ter usposabljanje strokovnih delavcev...
   Kaj so aktualni izzivi priseljevanja v svetu, EU in v Sloveniji? Imamo dovolj razumevanja, prave naravnanosti, znanj in izkušenj, da lahko prispevamo k širjenju medkulturnosti? Kakšna je vloga vodstev šol pri vzpodbujanju medkulturnosti v šolskih okoljih? Kakšen je uspešen model vključevanja otrok priseljencev v slovenski šolski sistem? Kakšne dejavnosti lahko ponudi šola otrokom priseljencem...
  ISA institut www.Isainstitut.si Osnovna šola Koper www.os-koper.si   Osnovna šola Antona Ukmarja www.antonukmar.si Osnovna šola Milojke Štrukelj Nova Gorica www.osms.si Osnovna šola Muta www.osmuta.si Osnovna šola Livada www.oslivada.si Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj www.os-sostanj.si Osnovna šola Tabor I Maribor www.os-tabor1.si Osnovna šola Leskovec pri Krškem www.os-leskovec.si Osnovna šola Grm www.osgrm.si Osnovna šola Trzin www.os-trzin.si...
Profesionalno usposabljanje multiplikatorjev za izvajanje programa »Uspešno vključevanje otrok priseljencev« modul: »Priprava šolskega okolja za sprejem in vključitev otrok priseljencev« (Koper, 13. – 15. 11. 2013) modul: »Materni jezik in pot učenja slovenščine« (Ljubljana, 20. – 21. 1. 2014) Vabilo in Program 2. modula usposabljanja modul: »Medkulturni dialog in sprejemanje različnosti za uspešno vključevanje v življenje« (Maribor, 20....
Več


Kontaktirajte nas